Change Region:Germany

icej

Publikationen

Die Publikationen der ICEJ:

Wort aus Jerusalem (WaJ)
Das exklusive Magazin für Förderer der ICEJ! Erfahren Sie mehr über die aktuelle Lage in Israel und die vielfältigen Projekte der ICEJ. Das Wort aus Jerusalem erscheint etwa alle zwei Monate.

Bestellen Sie das kostenlose "Wort aus Jerusalem":

per E-Mail: info@icej.de

telefonisch: 0711 8388 9480

oder online (Versand per Post)

Bestellung der digitalen Ausgabe (Versand per E-Mail)

Aktuelle Ausgabe als PDF herunterladen

Weitere Ausgaben

Sonderausgabe "70 Jahre Israel - Rückblick auf ein Wunder der Neuzeit"

Bestellung per E-Mail: info@icej.de

telefonisch: 0711 8388 9480

oder online (Versand per Post)

 

 

 

ICEJ-Nachrichten per E-Mail
Die ICEJ-Nachrichten berichten über aktuelle Entwicklungen in und um Israel und halten Sie ausgewogen auf dem Laufenden. Die Meldungen werden sorgfältig von den ICEJ-Redakteuren ausgewählt und setzen der oft einseitigen und verzerrten Berichterstattung über Israel einen gut recherchierten Gegentrend entgegen.

E-Mail-Versand 2x pro Woche, kostenlos und unverbindlich.  Hier klicken zum Abonnieren.

 

Projektberichte und Informationen

 

Spendenaufruf 5-2020 "Beistand für Israel in Krisenzeiten" - PDF zum Herunterladen

Spendenaufruf 4-2020 "Lebensmittelhilfe für Alleinerziehende in der Corona-Krise" - PDF zum Herunterladen

Spendenaufruf 3-2020 Rückkehr trotz Corona - PDF zum Herunterladen

 

Sie können unsere Publikationen jederzeit per Telefon, Mail oder Brief abbestellen.

Anmeldung Newsletter

Die kostenlosen ICEJ-Nachrichten werden zwei- bis dreimal pro Woche per E-Mail verschickt. (Sie können jederzeit per Abmeldelink ganz unten in der E-Mail wieder abbestellt werden.)

Bei Safari kann es bei der Anmeldung zu Problemen kommen. Bitte versuchen Sie es mit einem anderen Browser oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
 


Newsletter-Archiv ICEJ-Nachrichten

Baant de weg!

Rijdend door Jeruzalem hebben we veel veranderingen gezien de laatste 10 jaren. De snelweg 1 van Tel Aviv naar Jeruzalem is vernieuwd. Onder heuveltoppen zijn tunnels gegraven en scherpe bochten zijn eruit gehaald, zodat de dagelijkse verkeersstroom gemakkelijk naar de hoofdstad van Israël kan gaan. 

De Bijbel zegt dat dit zal gebeuren in een tijd van geestelijke opleving. Niet voor de stroom toeristen naar Jeruzalem, en ook niet voor de nieuwe bedrijven in Jeruzalem, maar als een geestelijke snelweg voor één reden. Deze snelweg is voor de komst van de glorie van God.

Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De Heerlijkheid van de Here zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken.” Jes. 40:3-5.

De huidige snelweg rond Jeruzalem is door de Staat Israël aangelegd. Maar Jesaja spreekt van een hemels initiatief voor deze snelweg. Hij hoort een stem als een bazuin om iedereen te betrekken bij deze profetische missie. Deze stem werd 2000 jaar geleden ook gehoord door Johannes de Doper en ik geloof dat deze stem vandaag weer gehoord wordt. Bij Johannes de Doper was het bijzonder, want hij was bijzonder. Gekleed in een mantel van kamelenhaar, gebruikte hij harde taal tegen de leiders. Hij kritiseerde hen en hun leiders vanwege immoreel gedrag, Mat.14:4. Johannes de Doper was een prediker en hij had een woord van God voor zijn generatie. Men hield hem voor een profeet, zoals God een man als Elia had gestuurd. Hij riep op tot bekering en uit heel Israël kwam men tot hem. Ook Jezus gaf Johannes de hoogste eer die iemand kan krijgen: “Waarlijk, Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.” Mat. 11:11. Maar op de vraag wie hij was, zei Johannes dat het niet om hem ging, maar om Hem die na Johannes zou komen. Ik ben de stem van één die roept in de woestijn: “Bereid de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja zei.” Joh.1:23.

Zijn boodschap kwam hard aan bij de religieuze leiders van zijn tijd. Zij hadden het idee dat zij als Gods uitverkoren volk recht hadden op een vrijkaartje naar de hemel, Luc.3:7-9. Echter, God ziet uit naar een volk die bereid is om zich te bekeren in woord en daad. Als het nodig zou zijn, kon God uit stenen zich een volk creëren, zei Johannes. Bekering was voor Johannes niet slechts een uitdrukking of belijdenis in de kerk/tempel, maar vereiste een radicale verandering van levensstijl. “Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering.” Mat. 3:8. Johannes was de wegbereider voor de Messias. Hij voerde zijn bediening uit: “in de geest en kracht van Elia… om een volk gereed te maken voor de Heer.” Luc. 1:17. Of zoals Jezus later zou zeggen: “Zie Ik zend mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.” Mat.11:10.

Elia moet eerst komen.

De profeet Maleachi verbindt de bediening van de wegbereider aan de grote profeet van Israël, Elia. Zelfs vandaag hebben de Joden de gewoonte om met Pesach een plaats open te houden aan de Sedermaaltijd voor Elia. Men doet aan het eind van de maaltijd de deur voor hem open. Toen Jezus met drie discipelen op de berg der verheerlijking was, verschenen Hem Mozes en Elia. De discipelen vroegen Jezus: “Waarom zeggen ze dat Elia eerst moet komen?” Jezus antwoorde: “Inderdaad, Elia moet eerst komen en alles herstellen. Maar Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, maar men heeft hem niet herkend en met hem gedaan wat zij wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen lijden onder hun handen.” Toen begrepen de discipelen dat Hij het over Johannes de Doper had. Mat. 17:10-13.

Jezus antwoord op een bijzondere manier: “Elia zal komen” en “Elia is al gekomen”. Hij refereert hierin aan de tweevoudige bediening van Elia. Johannes de Doper heeft daarvan één deel gedaan. Deze bediening was krachtig, maar stopte toen hij werd onthoofd. “En zij deden met hem wat zij wilden.” En het toekomstig deel van de bediening van Elia, moet nog komen. “Elia zal alles herstellen.” Het herstel van de Staat Israël en de wereldwijde groep van de kerk en de globale crises, zoals het Corona, geven aan dat wij leven in een tijd van belangrijke geestelijke betekenis. Jezus komt spoedig! Vandaar dat wij de boodschap van Johannes de Doper moeten overdenken: “Bereid de weg van de Heer!” In deze tijd is het niet de stem van een individu, maar een stem van de Geest van God die overal in de wereld gehoord wordt door mensen die hongeren en dorsten naar meer van Zijn glorie en de komst van hun Verlosser. Vandaag horen we dat de Bijbel is uitverkocht in veel boekhandels. Ondanks de quarantaine starten overal Zoom gebedsmeetings. Deze huidige crisis is een wake-up call voor de kerk en voor Israël. Het zal de weg van de Heer helpen bouwen.

Een snelweg van heiligheid

God bouwt een snelweg in onze tijd. Met wie ik ook spreek overal ter wereld, men heeft het gevoel dat God iets nieuws doet in onze dagen. Nieuwe wijn in nieuwe zakken! Deze nieuwe snelweg is niet genoemd naar een kerkelijke richting, maar het is de snelweg van de Heer.

In Jes.35:8 beschrijft de profeet dit als een snelweg van heiligheid. Deze beweging van God verlangt van ons een levensstijl van bekering en heiliging. Beide woorden, bekering en heiliging, zijn in christelijke kringen uitzondering geworden, maar zij staan in het centrum van de boodschap van Elia en Johannes de Doper. De oproep van Johannes was niet een bekering tot het Romeinse Rijk, maar een oproep aan zijn eigen volk, het volk van God. Hij roept Israël op om recht voor God te staan. En ook vandaag roept de Heer ons op, de kerk, om recht voor God te staan. Van de zeven gemeenten in Openbaring, was God met slechts twee daarvan tevreden. De meerderheid had direct bekering nodig.

Zoals Israël in de tijd van Johannes, moeten wij ons afvragen of de kerk wel een vrijkaartje heeft voor de hemel. Een krachtige beweging van God in onze tijd verlangt een krachtige verandering in ons eigen leven.

Toen dit jaar begon, voelden wij als ICEJ staf dat God bekering van ons vroeg. Niet dat er sprake was van zonde, maar God wil ons nog meer van de wereld afscheiden en dichter in gemeenschap met Hem brengen. Charles Finney, een van de opwekkingspredikers, schreef: “lessen over opwekking”, dat iedere opwekking vooraf gaat door een golf van bekering. Laten wij deze waarheid ook vandaag ontdekken.

Een stem in de woestijn

Een roep om de snelweg van God te bereiden, zal niet snel de goedkeuring van de wereld verkrijgen. Zoals in de tijd van Johannes de Doper, de stem zal in de woestijn gehoord worden. Het wordt misschien niet eens gehoord door onze vrienden en familie. Ook Social Media en grote bijeenkomsten kunnen de stem van God niet verstaan. Maar in de intieme relatie tussen God en u, daarin zult u de stem van God leren verstaan. De Bijbel belooft, dat wanneer wij tot Hem naderen, Hij ook tot ons zal naderen.

Bergen, dalen en kronkelpaden

God gaat onze dalen niet oplossen. Zoals in de tijd van Johannes de Doper, bracht zijn boodschap de mensen uit hun comfortzone en compromissen. Het wil opvullen wat in ons leven mist. Paulus schrijft dat hij geestelijke wapens gebruikt tegen de bolwerken die tegen God ingaan, 2 Cor. 10:4,5. Dit zijn geen fysieke bergen.

Wij moeten de kronkelpaden recht maken in ons leven. In het Hebreeuws is dat ‘yakav’. Hetzelfde woord gebruikt Jeremia: “Het hart is arglistig boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” Jer. 17:9.  Derek Prince zei hiervan dat arglistig niet een passief woord is, maar een actief woord. Dit betekent dat het niet gemakkelijk is om te verwijderen, omdat ons hart actief ons misleid. Daarom roept de profeet verder uit tot God: “Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang.” Jer. 17:14.

Om de snelweg van God te bereiden, is een kwestie van het hart. Jeremia, en met hem andere profeten, begrepen dat ons hart ziek is en een hemelse harttransplantatie nodig heeft door de Heilige Geest. Ezechiël profeteert hiervan, Ez.36:24. Jeremia zei dat het een nieuw verbond van God zal zijn in ons hart, Jer.31:31. En Jezus sprak over de beloofde verandering in ons hart door de Heilige Geest, dat die zo radicaal zal zijn en voelt alsof wij weder geboren zijn, Joh.3:6.

Precies hierin ligt het geheim waarom de bediening van Johannes de Doper anders is dan wat God nu wil doen. In zijn dagen werden velen aangeraakt en lieten zich dopen, maar het gaf nog geen blijvende verandering in het hart van het volk. Zoals Elia’s oproep op de Karmel slechts een kortdurende verandering bij het volk bracht. En zoals Hosea herkent: “O Efraïm, wat moet Ik met u doen? O, Juda, wat zal Ik met u doen? Want uw goedertierenheid is als een morgenwolk, als dauw die vroeg optrekt en weggaat.” Hos.6:4.

Vandaar dat deze laatste oproep in de woestijn een krachtige moet zijn, harten veranderend door de Heilige Geest, anders kan het niet slagen. Het grote verschil tussen de tijd van Johannes de Doper en vandaag is dat in zijn tijd de Heilige Geest nog niet was uitgestort. En dat is nu precies wat met Pinksteren gebeurde en vandaag de grote verwachting van de late regen is: de uitstorting van de Heilige Geest, zodat we zien wat God vandaag doet. Mijn vriend Angus Buchan zei in onze Global Prayer meetings, dat hij de grootste opwekking verwacht in de geschiedenis, wanneer de coronacrisis voorbij is.

Wij leven inderdaad in een bijzonder tijdsgewricht, met vier miljard mensen die in quarantaine leven vanwege corona. Daarom, laten we onze tijd niet verliezen en ons voorbereiden op wat God met ons van plan is om te doen. God spreekt vanuit de hemel. Het is nu de tijd dat God zegt: “Ik zal nog één keer de hemel en de aarde doen schudden.” Juist door dit schudden van God waardoor: “de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.” Hebr. 12:27.  Alle dingen die de mens gemaakt heeft voor zijn eer zullen vallen en de dingen die God bouwt voor Zijn koninkrijk zullen blijven staan. Als wij meebouwen aan de goddelijke snelweg, dan zullen wij ook de Heer zien komen in Zijn glorie en kracht. Het zal een grotere glorie zijn dan wat wij tot nu op de aarde hebben gezien.

“Bereid de weg” is het thema van het Loofhuttenfeest dit jaar. Toen we dit thema kozen, konden wij nog niet weten hoe relevant dit thema zou zijn voor 2020. Het is inderdaad een jaar waarin de stem roept: “Bereid de weg voor de Heer.”

Bid mee voor het Loofhuttenfeest dit jaar. Dat het een geweldige uitstorting van Gods Geest mag worden op Gods volk. Bid mee, en maak plannen om hierbij te zijn in Jeruzalem.

Voor meer info over het loofhuttenfeest 2020 

Auftrag

„Tröstet, tröstet mein Volk.“ Dieses Teil-Zitat aus Jesaja 40,1-2 ist die geistliche Berufung, welche die Internationale Christliche Botschaft Jerusalem vor vier Jahrzehnten erhalten hat.  Es beinhaltet auch eine Aufforderung, die im heutigen Kontext widersprüchlich anmutet. In dieser Aufforderung heißt es:

„Redet zum Herzen Jerusalems, und ruft ihm zu, dass sein Heeresdienst (Kriegsdienst) vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist…..“ Jesaja 40,2

Seit 40 Jahren kommt die ICEJ ihrem Auftrag nach, Israel zu trösten. Durch praktische Hilfe und Barmherzigkeit konnten wir nahezu jeden Ort in Israel erreichen. Arme, Kranke, Obdachlose, Kinder und Senioren haben durch unseren Dienst Unterstützung und Ermutigung erfahren.

Die Feier des ICEJ-Laubhüttenfestes hat mehr als hunderttausend Christen bewegt und ihnen eine biblische Perspektive auf die Wiederherstellung Israels in unseren Tagen gegeben. Sie konnten die Hand Gottes in diesem Prozess und auch die Notwendigkeit erkennen, zu segnen, was Gott segnet. Wir sind Gott für seine Treue sehr dankbar. Wir erfüllen unsere Aufgabe nicht fehlerlos, aber wir tun unsere Arbeit ehrlich und aufrichtig. Der Tag vor dem Richterstuhl Christi wird ihren wahren Wert offenbaren! Wir sind uns dessen sehr bewusst – genauso, wie wir alle diesen Tag im Blick behalten sollten!

Wie verstehen wir nun den Auftrag, Israel zu sagen, dass sein Heeresdienst (Kriegsdienst) vollendet ist? Er ist eindeutig noch nicht zu Ende! Ich glaube, das ist folgendermaßen zu verstehen.

Ein prophetischer Ruf

Die Wiederherstellung des jüdischen Staates in unseren Tagen war und ist durch Krieg und Konflikt charakterisiert. Doch der Gott, der sein Volk aus den Nationen zurück gebracht hat, tat dies mit Gedanken der Erlösung und des Segens im Herzen. Es ist diese Ermutigung und die Erwartung einer herrlichen Zukunft, die Israel Hoffnung, Durchhaltevermögen und Trost bringen.

Die Bibel sieht eine Zeit voller unvergleichlicher Freude und Frieden für Israel voraus. Die bemerkenswerten messianischen Prophezeiungen Jesajas in den Kapiteln 2, 11 und 60 zeigen dies. „Israels Kriegsdienst” wird tatsächlich bald zu Ende sein, und wenn es soweit ist, wird die ganze Welt staunen. Gott allein wird dafür die Ehre bekommen, denn er wird ein Problem lösen, dass für die Welt viel zu groß war. Selbst die Kirche hatte dafür keine Lösung. Tatsächlich sehen große Teile der Christenheit heute keinerlei biblische Bedeutung in der Wiederherstellung Israels. Sie glauben, es handele sich einfach um einen politischen Zufall, der von den Vereinten Nationen orchestriert wurde.

Eine theologische Erklärung

Der Großteil der Leiden Israels hat mit seiner Berufung zu tun. Israel ist zum Werkzeug der Welterlösung geworden, Gott selbst hat es so bestimmt.  Der erlösende Segen Gottes ist allen Nationen der Erde durch Israel zuteil geworden.

Dieses Werkzeug der Erlösung wurde und wird ständig von den Mächten der Dunkelheit angegriffen. Für sie gibt es eine ganz einfache Gleichung: Zerstöre Israel und dadurch automatisch auch die Pläne Gottes für diese Welt. Dankenswerter Weise erklärt Jesaja, dass dieser „Tag“ des Kriegsdienstes ein Ende finden wird. An diesem „Tag“ wird die ganze Welt erkennen, dass Israel zu ihrem Segen und nicht zu ihrem Fluch existiert.

Eine Diplomatie des Trostes

Der Prophet Jesaja fordert uns auf: „Redet zum Herzen Jerusalems”. In einer anderen Übersetzung heißt es: „Ermutigt die Einwohner Jerusalems.“ Ein Volk, das in Frieden, Freude, Sieg und Segen lebt, braucht keine Worte, die sein Herz berühren, es ermutigen und trösten. Nur ein Volk, das wie Israel in ständigem Trauma und Konflikt lebt, braucht Trost und Ermutigung. Leider ist die Kirchengeschichte alles andere als ein gutes Beispiel dafür. Die Worte der Kirche waren harsch, bitter und verunglimpfend. Gott sei Dank haben wir von der Internationalen Christlichen Botschaft diese Ermutigung vor 40 Jahren gehört, „zum Herzen Jerusalems zu reden.“

Während Israel langsam aber sicher auf sein von Gott bestimmtes Schicksal zusteuert, sind wir fest entschlossen, an seiner Seite zu bleiben. Wir werden uns von den Worten aus Jesaja 40 leiten lassen und den Leitlinien, die sich daraus ergeben. Uns ist sehr bewusst, dass dieser unser Weg uns nicht allein gehört. Tatsächlich sind hunderttausende Christen auf der ganzen Welt auf demselben Weg mit uns unterwegs. Wir begrüßen Sie auf dieser gemeinsamen Reise und danken Ihnen für Ihre Gebete und Ihre Unterstützung.

Rev. Malcolm Hedding
Ehemaliger Geschäftsführender Direktor (2001 bis 2011)
Internationale Christliche Botschaft Jerusalem

Een tijd om op te bouwen - Haifa home 2019

“Er is een tijd om iets af te breken en een tijd om iets op te bouwen.” Prediker 3:3

Het ICEJ team in Haifa is druk bezig om het gebouw in Haifa wat onlangs is aangekocht voor de Holocaustoverlevenden te renoveren. Will en Diet Setz werken namens de ICEJ voor dit prachtige project met veel liefde en geduld.

Het Haifa home voor Holocaustoverlevenden heeft steeds onderhoud nodig. Bijvoorbeeld is door een windstorm is er een boom op een muur gevallen en is er waterschade ontstaan.

Uw bemoedigende ondersteuning helpt om het onderhoud te blijven uitvoeren en tegelijkertijd om het nieuwe gebouw te renoveren. Deze nieuwe faciliteit is speciaal bedoeld om de bewoners meer intensieve zorg te kunnen geven in hun laatste jaren.

God doet iets bijzonders door het werk van de ICEJ in Haifa en de vrijwilligers helpen enorm om de renovaties te doen. We nodigen u uit om deelgenoot te zijn in deze vorm van  christelijke liefde aan deze Holocaustoverlevenden. Op zondag 27 januari is het 74 jaar geleden dat Auschwitz is bevrijd en deze dag is sindsdien de internationale herdenkingsdag voor overlevenden van de Holocaustdag.

Meer info over wij herinneren

Meer over Haifa Home project  

Arise Summer Tour 2019

Die Arise Summer Tour 2019 wird vom 11.-21. Juli stattfinden!

- weitere Infos folgen in Kürze -

ZUR INTERNATIONALEN YOUNG ADULTS WEBSEITE

Waarom Christenen geven voor Israel

Israël staat bekend om haar high-tech, en is zelfs een start-up land. De Israëlische Shekel is een sterke munt en de export van Israël was in 2017 meer dan 100 miljard Euro.

Waarom zouden we als christenen nog Israël helpen en haar iets geven? Dit is een goede vraag, maar vanuit een verkeerde vooronderstelling, namelijk, dat wij iets behoren te geven vanuit humanitaire redenen en niet vanuit een Bijbels mandaat.

In Romeinen 15:27 zegt Paulus dat: “wanneer de heidenen deel hebben gekregen aan de geestelijke zegen door Israël, dat ze verplicht zijn om Israël materieel te zegenen.” Paulus maakt duidelijk dat de redding door Jezus voor de heidenen kwam, voor hen die buiten de verbonden van God waren en die dichterbij kwamen door het bloed van Jezus, Ef.2:11-13. Daarom zijn christenen geestelijk door Israël gezegend en zijn zij verplicht om Israël nu materieel te zegenen.

Onze motieven om het Joodse volk te zegenen ligt in het Woord van God. De tekst geeft aan dat wij grote geestelijke zegeningen via Israël hebben ontvangen, onze redding, onze verlossing, vergeven door Jezus en vrijheid. Wij zijn hen daarom iets schuldig. Deze schuld kan alleen worden ingelost door materiële zegen.

De ICEJ is gefundeerd op de oproep van God uit Jesaja 40:1, ‘Troost, troost, mijn volk, zegt de Heer.’ Dit is onze leidingstekst geweest sinds 1980. Bijna 40 jaar heeft de ICEJ donaties opgehaald van christenen en dat aan Israël gegeven, om daarmee het Joodse volk te helpen en te zegenen.

In het midden van deze high-tech en start-up land, met veel export en een sterke munt, zijn er nog vele groepen in het land die het moeilijk hebben. De ICEJ Aid helpt om deze armen te steunen. De medewerkers spreken Hebreeuws zodat ze de mensen ook kunnen bemoedigen. Men kijkt nauwkeurig of uw gift wel op de juiste manier overkomt. Eén van de projecten is het helpen van de Holocaustoverlevenden die in armoede leven. De ICEJ helpt hen om hun laatste dagen met liefde en in waardigheid te kunnen leven.

We zijn bekend met de beloften die God aan Abraham gaf in Genesis: ‘Wie u zegent, zal zelf gezegend worden’. Juist omdat God dit land zegent door te groeien, is dat geen reden voor ons om Israël niet meer te helpen. Wij geven niet vanuit een humanitaire bewogenheid, maar vanuit de opdracht van God. God geeft vanuit zijn wijsheid zijn beloften en Hij is trouw aan ons door Israël. Zoals Paulus zegt in Romeinen 11, we zijn geënt op de beloften aan Zijn volk. Daarom kunnen wij vanuit dankbaarheid geven.

Wanneer u Israël zegent door de ICEJ, weet u zeker dat uw gift goed terecht komt en dat door de handen van christenen de joodse inwoners worden geholpen en gezegend. Wij nodigen u uit om Israël te blijven zegenen met materiële zegen.

Verrassende ontwikkelingen in het Midden-Oosten

Jurgen BuhlerIsraël bestaat 70 jaar en het is één van de grootste wonderen in onze tijd. De joodse Staat verrees letterlijk uit de as van de Holocaust en het overtreft vandaag alle dromen van de pioniers. Israëls high-tech industrie, patenten en research hebben een positieve invloed wereldwijd. Tegelijkertijd verschuift het politieke veld zich anders dan vijf jaar geleden. Vandaag realiseren de Arabische buren van Israël dat het niet verstandig is om Israël aan te vallen, want Israël heeft één van de meest geavanceerde legers ter wereld. Ze zien in dat Israël zelfs tot een zegen is voor de regio en ze zien een verbetering in de Arabisch-Israëlische betrekkingen.

We willen een paar ontwikkelingen bekijken – zowel geestelijk als materieel – waardoor we zien dat God de regio aan het veranderen is.

1.     Groei van de Messiaanse gemeenten in Israël

De Messiaanse gemeenten in Israël, vormen voor de meeste Evangelicals de beste verbinding met het land Israël. Men beschouwt de Messiaanse gelovigen als hun broeders en zusters in het geloof, die het Joodse volk representeren uit de geschiedenis. Toen de Staat Israël ontstond waren er slechts 12 gelovigen, als de ‘eerstelingen’ in het land. Tot 1980 groeide de Messiaanse gemeenten slechts langzaam. Er waren ongeveer 20 gemeenten. In 1994 was hun aantal gegroeid tot 40. Vandaag telt de Messiaanse gemeenten een aantal van 30.000 gelovigen in 300 gemeenten over het hele land.

 

Terwijl de Messiaanse Joden vandaag nog een ondergewaardeerde groep zijn, begint hun imago te veranderen. De Messiaanse jeugd dient in het leger en vormen een integraal onderdeel van de samenleving. En de media is onlangs gestart met positieve berichten over de Messiaanse beweging in Israël.

Bijvoorbeeld, de evangelist Yacob Damkani kreeg onlangs veel media aandacht vanwege een documentaire door een Israëlische TV zender en een bioscoopfilm. De Jerusalem Post had een serie artikelen over Messiaanse gelovigen die erg positief waren. Bovendien heeft Netanyahu een belijdende Messiaanse gelovige ingehuurd als senior media adviseur.

Daarnaast zien we wereldwijd dat kerken meer contact zoeken met hun Messiaanse broeders. Bid voor deze doorbraak.

 

2.     De geestelijke verschuiving in de Arabische wereld

Er is een grote geestelijke verschuiving aan de gang in de Arabische wereld. Nu veel historische kerken veel leden hebben verloren door ISIS, zien Evangelische kerken dat er een grote groei van Moslim bekeerlingen is naar Jezus als hun Messias. Het lijkt dat voor het eerst in 1.300 jaar, dat kerken groeien in het Midden0-Oosten. Een bijzonder feit is dat deze nieuwe Moslimbekeerlingen weet hebben van Gods plan met Israël. Vandaag berichten veel Arabische landen een historische groei van gelovigen in Jezus. Dit komt vaak door hun desillusie in de Islam, vanwege ISIS en andere extremistische uitingen van het Moslimgeloof. Daarnaast zijn er veel dromen en visioenen waardoor mensen in het Midden-Oosten tot geloof in Jezus komen.

 

Landen met de sterkste kerkgroei vinden we in het Midden-Oosten. Zelfs in de Palestijnse gebieden gebeurd dit. Een voorganger van de Westbank gaf aantallen van 10-15% door. Een groot werk van God zien we in Iran, waar inmiddels duizenden evangelische gelovigen wonen.

 

De groei van het lichaam van Christus in de regio heeft onze steun en gebed nodig. In de afgelopen jaren heeft de ICEJ de leiders in de regio geholpen en we zijn vastbesloten om naast hen te staan in moeilijke tijden.

 

3.     De geopolitieke verschuiving

Nu we 70 jaar Israël vieren, kunnen we zien dat het Midden-Oosten veranderd. De kaarten in het Midden-Oosten zijn geschud en veel van wat we nu zien was in afgelopen jaren onmogelijk. Radicale veranderingen zien we in:

a.     Erkenning van Jeruzalem.

Op 14 mei 2018 heeft de VS haar ambassade geopend in Jeruzalem. Dit feit wordt nu door andere landen gevolgd. Guatemala als eerste en Paraguay daarna.

“Guatemala is een land met een grote misdaad, maar op deze dag dat de ambassade werd geopend in Jeruzalem, was er geen enkele misdaad in Guatemala. De eerste dag in haar geschiedenis’, zei de ambassadeur.

Veel landen overwegen nu dit voorbeeld te volgen, waaronder Honduras, Tsjechië, Hongarije en andere landen. Bid dat meer ‘Cyrus landen’ het voorbeeld zullen volgen van koning Cyrus: ‘Hij zal mijn stad herbouwen.’  Jes.45:13.

 

b.     Israël erkent als wereldspeler

In de afgelopen decennia is Israël uitgegroeid tot een wereldspeler en het draagt bij aan de ontwikkeling van de regio en van de wereld. Israël is leidend in research in High-tech. Microsoft, Apple, Oracle, Intel en Google zitten allemaal in Israël. Israël leidt in medicijnen en zelfs Duitse automobielindustrie vragen om Israëlische steun bij de ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s.

 

c.      Arabische allianties met Israël

Eén van de meest belangrijke ontwikkelingen ion het Midden-Oosten is dat de Arabische wereld een radicale verschuiving laat zien in hun houding richting Israël. Dit is te vergelijken met een wonder. Saoedi-Arabië in het bijzonder, waarbij de kroonprins Mohamed Bin Salman op sleeptouw neemt in radicale hervormingen. Hij ziet Israël als een hulp in de regio.

 

De redenen van deze verschuiving zijn tweeledig: de zogenaamde Arabische lente heeft veel Islamitische terreur opgebracht die onbekend was in de Arabische wereld. Sommige Arabische kerken zeggen dat ISIS de oorzaak is dat mensen wegdrijven van de Islam. ISIS claimt een pure Islam te vertegenwoordigen, waarbij velen zich ontheemd voelen en naar een andere godsdienst overstappen. Bovendien vrezen de Sunni Islam landen een militaire overname door de Shiite Islam landen, zoals Iran. Vandaag zien de Sunni Islam landen Israël als bondgenoot tegen hun gezamenlijke vijand Iran. Deze veranderingen hebben vele kanten, waardoor de Arabische media positiever is over Israël dan de Europese media.

 

Dit betekent dat de christenvrienden van Israël afscheid moeten nemen van de Arabische vijandschap tegen Israël. De realiteit is vandaag complexer. De kerk heeft het nu bovenal nodig om te blijven bidden. God heeft zijn eigen plan voor deze regio, gezien Jesaja 19, waarbij God een heerbaan op het oog heeft van Egypte tot Assyrië, door Israël heen. Laten we daarom bidden voor de voortgang van het Evangelie en dat we God geen rust gunnen totdat Hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde, Jes. 61:6.

 

Door deze ontwikkelingen zien we dat God de regio aan het veranderen is en ondertussen bouwt aan Sion. Hij herstelt het land Israël en tegelijkertijd de Arabische landen. Blijf daarom bidden voor herstel tussen Jood en Arabier.

 

Share this: