Change Region:Germany

Jurgen Buhler

Verrassende ontwikkelingen in het Midden-Oosten

Jurgen BuhlerIsraël bestaat 70 jaar en het is één van de grootste wonderen in onze tijd. De joodse Staat verrees letterlijk uit de as van de Holocaust en het overtreft vandaag alle dromen van de pioniers. Israëls high-tech industrie, patenten en research hebben een positieve invloed wereldwijd. Tegelijkertijd verschuift het politieke veld zich anders dan vijf jaar geleden. Vandaag realiseren de Arabische buren van Israël dat het niet verstandig is om Israël aan te vallen, want Israël heeft één van de meest geavanceerde legers ter wereld. Ze zien in dat Israël zelfs tot een zegen is voor de regio en ze zien een verbetering in de Arabisch-Israëlische betrekkingen.

We willen een paar ontwikkelingen bekijken – zowel geestelijk als materieel – waardoor we zien dat God de regio aan het veranderen is.

1.     Groei van de Messiaanse gemeenten in Israël

De Messiaanse gemeenten in Israël, vormen voor de meeste Evangelicals de beste verbinding met het land Israël. Men beschouwt de Messiaanse gelovigen als hun broeders en zusters in het geloof, die het Joodse volk representeren uit de geschiedenis. Toen de Staat Israël ontstond waren er slechts 12 gelovigen, als de ‘eerstelingen’ in het land. Tot 1980 groeide de Messiaanse gemeenten slechts langzaam. Er waren ongeveer 20 gemeenten. In 1994 was hun aantal gegroeid tot 40. Vandaag telt de Messiaanse gemeenten een aantal van 30.000 gelovigen in 300 gemeenten over het hele land.

 

Terwijl de Messiaanse Joden vandaag nog een ondergewaardeerde groep zijn, begint hun imago te veranderen. De Messiaanse jeugd dient in het leger en vormen een integraal onderdeel van de samenleving. En de media is onlangs gestart met positieve berichten over de Messiaanse beweging in Israël.

Bijvoorbeeld, de evangelist Yacob Damkani kreeg onlangs veel media aandacht vanwege een documentaire door een Israëlische TV zender en een bioscoopfilm. De Jerusalem Post had een serie artikelen over Messiaanse gelovigen die erg positief waren. Bovendien heeft Netanyahu een belijdende Messiaanse gelovige ingehuurd als senior media adviseur.

Daarnaast zien we wereldwijd dat kerken meer contact zoeken met hun Messiaanse broeders. Bid voor deze doorbraak.

 

2.     De geestelijke verschuiving in de Arabische wereld

Er is een grote geestelijke verschuiving aan de gang in de Arabische wereld. Nu veel historische kerken veel leden hebben verloren door ISIS, zien Evangelische kerken dat er een grote groei van Moslim bekeerlingen is naar Jezus als hun Messias. Het lijkt dat voor het eerst in 1.300 jaar, dat kerken groeien in het Midden0-Oosten. Een bijzonder feit is dat deze nieuwe Moslimbekeerlingen weet hebben van Gods plan met Israël. Vandaag berichten veel Arabische landen een historische groei van gelovigen in Jezus. Dit komt vaak door hun desillusie in de Islam, vanwege ISIS en andere extremistische uitingen van het Moslimgeloof. Daarnaast zijn er veel dromen en visioenen waardoor mensen in het Midden-Oosten tot geloof in Jezus komen.

 

Landen met de sterkste kerkgroei vinden we in het Midden-Oosten. Zelfs in de Palestijnse gebieden gebeurd dit. Een voorganger van de Westbank gaf aantallen van 10-15% door. Een groot werk van God zien we in Iran, waar inmiddels duizenden evangelische gelovigen wonen.

 

De groei van het lichaam van Christus in de regio heeft onze steun en gebed nodig. In de afgelopen jaren heeft de ICEJ de leiders in de regio geholpen en we zijn vastbesloten om naast hen te staan in moeilijke tijden.

 

3.     De geopolitieke verschuiving

Nu we 70 jaar Israël vieren, kunnen we zien dat het Midden-Oosten veranderd. De kaarten in het Midden-Oosten zijn geschud en veel van wat we nu zien was in afgelopen jaren onmogelijk. Radicale veranderingen zien we in:

a.     Erkenning van Jeruzalem.

Op 14 mei 2018 heeft de VS haar ambassade geopend in Jeruzalem. Dit feit wordt nu door andere landen gevolgd. Guatemala als eerste en Paraguay daarna.

“Guatemala is een land met een grote misdaad, maar op deze dag dat de ambassade werd geopend in Jeruzalem, was er geen enkele misdaad in Guatemala. De eerste dag in haar geschiedenis’, zei de ambassadeur.

Veel landen overwegen nu dit voorbeeld te volgen, waaronder Honduras, Tsjechië, Hongarije en andere landen. Bid dat meer ‘Cyrus landen’ het voorbeeld zullen volgen van koning Cyrus: ‘Hij zal mijn stad herbouwen.’  Jes.45:13.

 

b.     Israël erkent als wereldspeler

In de afgelopen decennia is Israël uitgegroeid tot een wereldspeler en het draagt bij aan de ontwikkeling van de regio en van de wereld. Israël is leidend in research in High-tech. Microsoft, Apple, Oracle, Intel en Google zitten allemaal in Israël. Israël leidt in medicijnen en zelfs Duitse automobielindustrie vragen om Israëlische steun bij de ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s.

 

c.      Arabische allianties met Israël

Eén van de meest belangrijke ontwikkelingen ion het Midden-Oosten is dat de Arabische wereld een radicale verschuiving laat zien in hun houding richting Israël. Dit is te vergelijken met een wonder. Saoedi-Arabië in het bijzonder, waarbij de kroonprins Mohamed Bin Salman op sleeptouw neemt in radicale hervormingen. Hij ziet Israël als een hulp in de regio.

 

De redenen van deze verschuiving zijn tweeledig: de zogenaamde Arabische lente heeft veel Islamitische terreur opgebracht die onbekend was in de Arabische wereld. Sommige Arabische kerken zeggen dat ISIS de oorzaak is dat mensen wegdrijven van de Islam. ISIS claimt een pure Islam te vertegenwoordigen, waarbij velen zich ontheemd voelen en naar een andere godsdienst overstappen. Bovendien vrezen de Sunni Islam landen een militaire overname door de Shiite Islam landen, zoals Iran. Vandaag zien de Sunni Islam landen Israël als bondgenoot tegen hun gezamenlijke vijand Iran. Deze veranderingen hebben vele kanten, waardoor de Arabische media positiever is over Israël dan de Europese media.

 

Dit betekent dat de christenvrienden van Israël afscheid moeten nemen van de Arabische vijandschap tegen Israël. De realiteit is vandaag complexer. De kerk heeft het nu bovenal nodig om te blijven bidden. God heeft zijn eigen plan voor deze regio, gezien Jesaja 19, waarbij God een heerbaan op het oog heeft van Egypte tot Assyrië, door Israël heen. Laten we daarom bidden voor de voortgang van het Evangelie en dat we God geen rust gunnen totdat Hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde, Jes. 61:6.

 

Door deze ontwikkelingen zien we dat God de regio aan het veranderen is en ondertussen bouwt aan Sion. Hij herstelt het land Israël en tegelijkertijd de Arabische landen. Blijf daarom bidden voor herstel tussen Jood en Arabier.

De strijd om de Waarheid

De strijd om de Waarheid                                   door Jurgen Bühler

De komende verleiding

Toen de discipelen aan Jezus op de Olijfberg vroegen naar de tekenen van Zijn komst, was Zijn antwoord: “Zorg dat niemand u verleid!” Dit antwoord staat in alle drie synoptische Evangeliën. Jezus maakte zijn discipelen duidelijk dat er in de laatste dagen een strijd zal zijn om de Waarheid. Deze strijd zal niet in de samenleving zijn maar ook in de kerk. Het effect zal groot zijn, waarbij Jezus zegt dat ‘Velen zullen verleid worden.’ Mt.24:5

Ook de apostel Paulus waarschuwt Timotheüs dat een duivelse verleiding er in de kerk zal zijn, 1 Tim.4:1. Paulus maakt de kerk in Thessaloniki erop alert dat de antichrist komen zal met tekenen en wonderen en verleiding, 1 Thes.2:9-12. De mensen zullen deze leugens accepteren omdat ‘zij de waarheid niet liefhebben’ en omdat ‘zij de waarheid niet geloofd hebben’.

Menselijke natuur neigt naar de leugen

Deze Bijbelgedeelten geven aan dat de gevallen menselijke natuur neigt naar de verleiding en de leugen in plaats van naar de waarheid. Dit maakt duidelijk dat vele verleiding niet ontstaan door een gebrek aan onderwijs of misverstand, maar rechtstreeks uit de hel komen en een duivelse oorsprong hebben. Daarom zijn deze verleidingen zo gevaarlijk want ze hebben een ‘duivelse zalving’ en de mensen buiten hun opleiding om beïnvloeden.

De macht is in hun mond

Het boek Openbaring schildert de toekomstige strijdtussen Satan en het Koninkrijk van God als een strijd om wie de lucht beheerst. Wie spreekt er het luidst en dan het beste beïnvloeden en manipuleren? Enkele voorbeelden: Wanneer de zesde bazuin klinkt, ziet Johannes een groot leger van ruiters met de hoofden van de paarden als leeuwen. Hun doel is om te doden. Het gevaarlijkste wapen komt uit hun mond: vuur, rook en zwavel. Johannes somt op: ‘de kracht van het paard is in hun mond’. Openb.9:19

Interessant, Jezus zegt het idee dat Satan komt om te doden in direct verband met Satan als vader van de leugens, Joh.8:44

In Openb.12 valt de draak, Satan, de vrouw (Israël) aan die haar mannelijk kind heeft gebaard, Jezus. De draak haat de vrouw en Johannes ziet dat ‘de slang water spuwt uit zijn mond, de vrouw achterna.’ V.15 De geschiedenis laat zien dat sinds de komst van de Messias, er een demonische strijd is tegen het Joodse volk. Deze stroom van leugens heeft vele schaduwen: ‘Joden zijn Christusmoordenaars’, ‘Zij willen de wereld beheersen’, ‘Zij zijn ondermensen en moeten vernietigd worden’, etc. De lijst van duivelse leugens is net zolang als de Joden moeten lijden.

Het beest uit de zee ‘werd gegeven om te spreken met godlasterlijke taal’, Openb.13:5, en de profeet van het beest zag eruit als een lam, maar ‘het sprak als een draak’. Hij gaf adem aan het beeld ‘om te spreken’. De kracht van het antichristelijke systeem ligt in de verleidingen die tegen allen op aarde is, maar vooral had het beest ‘oorlog tegen de heiligen’.

Wanneer de zesde schaal wordt uitgestort op aarde, Openb.16:12, komen er uit de mond van de draak, het beest en de valse profeet, drie onreine geesten die als kikvorsen de hele dat kwaken ‘tegen de koningen van de hele aarde’. Dit betekent dat de onreine geesten vooral de leiders zullen verleiden.

Zelfs de laatste strijd in Openb.20:8, mobiliseert Satan de wereld door verleidingen, om Jeruzalem in te nemen, de hoofdstad van de Joden.

Het Satanisch arsenaal

De geschiedenis van het antisemitisme is een geschiedenis van leugens en valse beschuldigingen tegen de Joden. Het is geen wonder dat het belangrijkste ministerie van de Nazi’s was het ‘Propaganda ministerie’ van Joseph Goebbels, een meester in massa communicatie. Waarom Duitsland, als een van de meest opgeleide landen, toegaf aan Hitler is een raadsel. Echter, het helpt om dit te begrijpen dat het van duivelse oorsprong is. Ik herinner me een grootmoeder die vertelde dat wanneer de Fuhrer op de radio sprak, dat iedereen als een magneet er naar werd getrokken.

De leugens van Satan en halve waarheden begonnen als in de hof van Eden. De slang was toen als het sluwste dier van de aarde en kwam met halve waarheden naar Eva: ‘Heeft God werkelijk gezegd”’, ‘U zult zeker niet sterven’, ‘Je zult als god zijn’. Gen.3:1. Door deze leugens te geloven is de geschiedenis van de mensheid dramatisch veranderd.

Vandaag, de normen en waarden als Waarheid en gerechtigheid worden omgekeerd. Het Orwelliaans ‘nieuwspraak’ kunnen we zien in het politiek correcte taalgebruik. Dit is enorm toegenomen en het lijkt alsof ‘nepnieuws’ en ‘politiek correctheid’ een rookgordijn hebben aangelegd dat de echte feiten verbloemd.

Toen George Orwell zijn boek ‘1984’ schreef was het de imaginaire regering was zei: ‘Oorlog is vrede’, ‘Vrijheid is slavernij’, ‘Onkunde is een kracht’. De leugens die we vandaag horen zijn: ‘Terroristen zijn vrijheidsvechters’, ‘Molotov gooiers zijn vredelievende demonstranten’ en ‘een leger dat zijn burgers beschermt zijn oorlogsmisdadigers’, en natuurlijk, ‘de Joden zijn erger dan de Nazi’s’.

Het is moeilijk om te begrijpen hoe systematisch en onredelijk de wereld zich keert tegen Israël en de terreurgroepen in het Midden-Oosten steunt. Zelfs koningen zitten gevangen in dit onredelijke en de Joden haten. Het is onverklaarbaar waarom de VN meer bezig is met Israël dan met Noord Korea of Iran. Het is onverklaarbaar waarom de  VN alleen Israël beschuldigt in de laatste Gaza onlusten en niet de Hamas, die zijn jeugd oproept om de grens met Israël te bestormen. De leugen gaat door en door.

Solidariteit in het lijden

Dezelfde leugens zijn tegen de Kerk gericht. In Openb.12 lukt het de draak niet om de vrouw te achtervolgen, omdat de aarde haar te hulp komt. Als gevolg dat de draak zijn woede koelt op hen ‘die de geboden van God houden en het getuigenis van Jezus Christus bewaren’. Openb.12:7 Dit betekent dat we alert moeten zijn om de Waarheid hoog te houden.

Laat u niet verleiden!

Laten we ons realiseren dat Jezus zijn discipelen op de Olijfberg waarschuwde, ‘dat niemand u verleidde’. Hier zijn een paar suggesties om ons te helpen in deze moeilijke tijden:

We moeten een volk van de Waarheid zijn! Een reden waarom de leugen de wereld in kan komen is omdat ‘zij de waarheid niet liefhadden’, 2 Thes.2:10. Voor ons als gelovigen is het kennen van de waarheid de mogelijkheid om te ontsnappen aan de vijand. Herinner dat Jezus steeds de Satan antwoordde met: ‘Er staat geschreven…’. Maak Bijbelstudie tot uw dagelijkse routine.

We moeten een volk zijn van gebed! In Efeze 6 worden we herinnerd dat ‘onze strijd niet tegen vlees en bloed is’. Onze wapens zijn het Woord van God en gebed. ‘Bid daarbij altijd … in de Geest.’ Ef.6:18.

We moeten een volk van getuigenis zijn! Alleen de waarheid kennen is niet genoegd. Soms moeten we gaan spreken. Waarheid ontkracht de duisternis van de leugens, zoals licht de duisternis verdrijft. Openbaring geeft een leger van overwinnaars aan die hebben overwonnen door: ‘het woord van hun getuigenis’, Openb.12:11. Vraag God om moed om op te staan voor de waarheid en voor Gods volk Israël.

We moeten een profetisch volk zijn! Profetie is meer dan alleen toekomstkijken. Het is ook het hart van God kennen voor de huidige generatie. Het is het hart van God waardoor de profeten spraken voor hun tijd. Ook in het hart van Jezus ligt: ‘Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de Geest van de profetie.’ Openb.19:10.

Tenslotte, wees bemoedigt met het woord van Johannes: ‘Ik heb geen grotere vreugde dan te horen dat zijn kinderen in de waarheid wandelen’. 3 Joh.4. Moge God u zegenen wanneer u dat doet.

 

Share this: