Change Region:Germany

Verrassende ontwikkelingen in het Midden-Oosten

Israël 70 Jaar

DruckversionSend by email
Posted on: 
9 Sep 2018

Jurgen BuhlerIsraël bestaat 70 jaar en het is één van de grootste wonderen in onze tijd. De joodse Staat verrees letterlijk uit de as van de Holocaust en het overtreft vandaag alle dromen van de pioniers. Israëls high-tech industrie, patenten en research hebben een positieve invloed wereldwijd. Tegelijkertijd verschuift het politieke veld zich anders dan vijf jaar geleden. Vandaag realiseren de Arabische buren van Israël dat het niet verstandig is om Israël aan te vallen, want Israël heeft één van de meest geavanceerde legers ter wereld. Ze zien in dat Israël zelfs tot een zegen is voor de regio en ze zien een verbetering in de Arabisch-Israëlische betrekkingen.

We willen een paar ontwikkelingen bekijken – zowel geestelijk als materieel – waardoor we zien dat God de regio aan het veranderen is.

1.     Groei van de Messiaanse gemeenten in Israël

De Messiaanse gemeenten in Israël, vormen voor de meeste Evangelicals de beste verbinding met het land Israël. Men beschouwt de Messiaanse gelovigen als hun broeders en zusters in het geloof, die het Joodse volk representeren uit de geschiedenis. Toen de Staat Israël ontstond waren er slechts 12 gelovigen, als de ‘eerstelingen’ in het land. Tot 1980 groeide de Messiaanse gemeenten slechts langzaam. Er waren ongeveer 20 gemeenten. In 1994 was hun aantal gegroeid tot 40. Vandaag telt de Messiaanse gemeenten een aantal van 30.000 gelovigen in 300 gemeenten over het hele land.

 

Terwijl de Messiaanse Joden vandaag nog een ondergewaardeerde groep zijn, begint hun imago te veranderen. De Messiaanse jeugd dient in het leger en vormen een integraal onderdeel van de samenleving. En de media is onlangs gestart met positieve berichten over de Messiaanse beweging in Israël.

Bijvoorbeeld, de evangelist Yacob Damkani kreeg onlangs veel media aandacht vanwege een documentaire door een Israëlische TV zender en een bioscoopfilm. De Jerusalem Post had een serie artikelen over Messiaanse gelovigen die erg positief waren. Bovendien heeft Netanyahu een belijdende Messiaanse gelovige ingehuurd als senior media adviseur.

Daarnaast zien we wereldwijd dat kerken meer contact zoeken met hun Messiaanse broeders. Bid voor deze doorbraak.

 

2.     De geestelijke verschuiving in de Arabische wereld

Er is een grote geestelijke verschuiving aan de gang in de Arabische wereld. Nu veel historische kerken veel leden hebben verloren door ISIS, zien Evangelische kerken dat er een grote groei van Moslim bekeerlingen is naar Jezus als hun Messias. Het lijkt dat voor het eerst in 1.300 jaar, dat kerken groeien in het Midden0-Oosten. Een bijzonder feit is dat deze nieuwe Moslimbekeerlingen weet hebben van Gods plan met Israël. Vandaag berichten veel Arabische landen een historische groei van gelovigen in Jezus. Dit komt vaak door hun desillusie in de Islam, vanwege ISIS en andere extremistische uitingen van het Moslimgeloof. Daarnaast zijn er veel dromen en visioenen waardoor mensen in het Midden-Oosten tot geloof in Jezus komen.

 

Landen met de sterkste kerkgroei vinden we in het Midden-Oosten. Zelfs in de Palestijnse gebieden gebeurd dit. Een voorganger van de Westbank gaf aantallen van 10-15% door. Een groot werk van God zien we in Iran, waar inmiddels duizenden evangelische gelovigen wonen.

 

De groei van het lichaam van Christus in de regio heeft onze steun en gebed nodig. In de afgelopen jaren heeft de ICEJ de leiders in de regio geholpen en we zijn vastbesloten om naast hen te staan in moeilijke tijden.

 

3.     De geopolitieke verschuiving

Nu we 70 jaar Israël vieren, kunnen we zien dat het Midden-Oosten veranderd. De kaarten in het Midden-Oosten zijn geschud en veel van wat we nu zien was in afgelopen jaren onmogelijk. Radicale veranderingen zien we in:

a.     Erkenning van Jeruzalem.

Op 14 mei 2018 heeft de VS haar ambassade geopend in Jeruzalem. Dit feit wordt nu door andere landen gevolgd. Guatemala als eerste en Paraguay daarna.

“Guatemala is een land met een grote misdaad, maar op deze dag dat de ambassade werd geopend in Jeruzalem, was er geen enkele misdaad in Guatemala. De eerste dag in haar geschiedenis’, zei de ambassadeur.

Veel landen overwegen nu dit voorbeeld te volgen, waaronder Honduras, Tsjechië, Hongarije en andere landen. Bid dat meer ‘Cyrus landen’ het voorbeeld zullen volgen van koning Cyrus: ‘Hij zal mijn stad herbouwen.’  Jes.45:13.

 

b.     Israël erkent als wereldspeler

In de afgelopen decennia is Israël uitgegroeid tot een wereldspeler en het draagt bij aan de ontwikkeling van de regio en van de wereld. Israël is leidend in research in High-tech. Microsoft, Apple, Oracle, Intel en Google zitten allemaal in Israël. Israël leidt in medicijnen en zelfs Duitse automobielindustrie vragen om Israëlische steun bij de ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s.

 

c.      Arabische allianties met Israël

Eén van de meest belangrijke ontwikkelingen ion het Midden-Oosten is dat de Arabische wereld een radicale verschuiving laat zien in hun houding richting Israël. Dit is te vergelijken met een wonder. Saoedi-Arabië in het bijzonder, waarbij de kroonprins Mohamed Bin Salman op sleeptouw neemt in radicale hervormingen. Hij ziet Israël als een hulp in de regio.

 

De redenen van deze verschuiving zijn tweeledig: de zogenaamde Arabische lente heeft veel Islamitische terreur opgebracht die onbekend was in de Arabische wereld. Sommige Arabische kerken zeggen dat ISIS de oorzaak is dat mensen wegdrijven van de Islam. ISIS claimt een pure Islam te vertegenwoordigen, waarbij velen zich ontheemd voelen en naar een andere godsdienst overstappen. Bovendien vrezen de Sunni Islam landen een militaire overname door de Shiite Islam landen, zoals Iran. Vandaag zien de Sunni Islam landen Israël als bondgenoot tegen hun gezamenlijke vijand Iran. Deze veranderingen hebben vele kanten, waardoor de Arabische media positiever is over Israël dan de Europese media.

 

Dit betekent dat de christenvrienden van Israël afscheid moeten nemen van de Arabische vijandschap tegen Israël. De realiteit is vandaag complexer. De kerk heeft het nu bovenal nodig om te blijven bidden. God heeft zijn eigen plan voor deze regio, gezien Jesaja 19, waarbij God een heerbaan op het oog heeft van Egypte tot Assyrië, door Israël heen. Laten we daarom bidden voor de voortgang van het Evangelie en dat we God geen rust gunnen totdat Hij Jeruzalem stelt tot een lof op aarde, Jes. 61:6.

 

Door deze ontwikkelingen zien we dat God de regio aan het veranderen is en ondertussen bouwt aan Sion. Hij herstelt het land Israël en tegelijkertijd de Arabische landen. Blijf daarom bidden voor herstel tussen Jood en Arabier.

 

Share this: