Change Region:Germany

Waarom Christenen geven voor Israel

Israëlzondag

DruckversionSend by email

Israël staat bekend om haar high-tech, en is zelfs een start-up land. De Israëlische Shekel is een sterke munt en de export van Israël was in 2017 meer dan 100 miljard Euro.

Waarom zouden we als christenen nog Israël helpen en haar iets geven? Dit is een goede vraag, maar vanuit een verkeerde vooronderstelling, namelijk, dat wij iets behoren te geven vanuit humanitaire redenen en niet vanuit een Bijbels mandaat.

In Romeinen 15:27 zegt Paulus dat: “wanneer de heidenen deel hebben gekregen aan de geestelijke zegen door Israël, dat ze verplicht zijn om Israël materieel te zegenen.” Paulus maakt duidelijk dat de redding door Jezus voor de heidenen kwam, voor hen die buiten de verbonden van God waren en die dichterbij kwamen door het bloed van Jezus, Ef.2:11-13. Daarom zijn christenen geestelijk door Israël gezegend en zijn zij verplicht om Israël nu materieel te zegenen.

Onze motieven om het Joodse volk te zegenen ligt in het Woord van God. De tekst geeft aan dat wij grote geestelijke zegeningen via Israël hebben ontvangen, onze redding, onze verlossing, vergeven door Jezus en vrijheid. Wij zijn hen daarom iets schuldig. Deze schuld kan alleen worden ingelost door materiële zegen.

De ICEJ is gefundeerd op de oproep van God uit Jesaja 40:1, ‘Troost, troost, mijn volk, zegt de Heer.’ Dit is onze leidingstekst geweest sinds 1980. Bijna 40 jaar heeft de ICEJ donaties opgehaald van christenen en dat aan Israël gegeven, om daarmee het Joodse volk te helpen en te zegenen.

In het midden van deze high-tech en start-up land, met veel export en een sterke munt, zijn er nog vele groepen in het land die het moeilijk hebben. De ICEJ Aid helpt om deze armen te steunen. De medewerkers spreken Hebreeuws zodat ze de mensen ook kunnen bemoedigen. Men kijkt nauwkeurig of uw gift wel op de juiste manier overkomt. Eén van de projecten is het helpen van de Holocaustoverlevenden die in armoede leven. De ICEJ helpt hen om hun laatste dagen met liefde en in waardigheid te kunnen leven.

We zijn bekend met de beloften die God aan Abraham gaf in Genesis: ‘Wie u zegent, zal zelf gezegend worden’. Juist omdat God dit land zegent door te groeien, is dat geen reden voor ons om Israël niet meer te helpen. Wij geven niet vanuit een humanitaire bewogenheid, maar vanuit de opdracht van God. God geeft vanuit zijn wijsheid zijn beloften en Hij is trouw aan ons door Israël. Zoals Paulus zegt in Romeinen 11, we zijn geënt op de beloften aan Zijn volk. Daarom kunnen wij vanuit dankbaarheid geven.

Wanneer u Israël zegent door de ICEJ, weet u zeker dat uw gift goed terecht komt en dat door de handen van christenen de joodse inwoners worden geholpen en gezegend. Wij nodigen u uit om Israël te blijven zegenen met materiële zegen.

 

Share this: